Om os

Kursusaktivitet

Ring og få en tid

Vi har åbent alle ugens syv dage

Har du akut smerter?

Ring og vi finder en akuttid til dig

Priser og finansiering

Beregn ca. pris samt se tilskud

Føl dig tryg og smertefri

Vores personale har fokus på dig

Vi er medlem af Tandlægeforeningen

Alle tandlæger på klinikken er medlem af Tandlægeforeningen, hvilket bl.a. stiller krav til løbende efteruddannelse. Klinikkens tandplejere er naturligvis også kursusaktive.

Klinikkens behandlere prioriterer den faglige udvikling højt. Fordi det odontologiske felt er vores interesse, og fordi vores patienter er bedst tjent med at blive behandlet på baggrund af viden, som er up to date.

I takt med at ny viden kommer til, opstår nye og bedre behandlingsmuligheder. Det betyder, at behandlingsløsninger hele tiden bliver mere skånsomme, pæne, effektive eller holdbare. På de områder hvor vores egen viden eller kompetencer kommer til kort, henviser vi til de udvalgte specialister, som vi har tillid til kan løse opgaven.

Viden, metoder og udstyr inden for det odontologiske felt udvikler sig hele tiden,
så der er al mulig grund til ikke at blive en tidskapsel.

Faglige kurser

Uanset hvor dygtig man er, er det vigtigt også at kende sin begrænsning. Det synes vi er en naturlig del af en seriøs tilgang til faget ‒ og ikke mindst til patienterne.

+Faglig kursusaktivitet 2014

Klinikkens tandlæger har i 2014 blandt andet deltaget i følgende faglige kurser:

Klinikkursus:
“Kursus om patientkommunikation og angst”
Chris Grew

+Faglig kursusaktivitet 2013

Klinikkursus:
“The Wand”

Klinikkursus:
“Dentanet symposium”
Peter Gerdes, DentNet

Klinikkursus:
“Plast/E-max krone kursus”

Klinikkursus:
“Minimal invasive treatment technique”
Charlotte Nyboe

SEAL-symposium:
“Cariesdiagnostik, risikovurdering og indkaldeintervaller i den kommunale tandpleje”
Vibeke Qvist

Årskursus 2013:
“Smiledesign, endosymposium”
Lars Bjørndal og Jørgen Buchgreitz

Internatkursus i tandplejen:
Gladsaxe som den sundhedsfremmende tandpleje efter LEON princippet
“Den gode stemning i tandplejen”
Tidl. overtandlæge Kirsten Eggert

“Implantatkursus”
Straumann Female Network

“Loading kursus”
Mindjuice

“Suturering”
Lars Pallesen og Malene Hallund

“Fjernelse af visdomstænder”
Lars Pallesen og Malene Hallund

+Faglig kursusaktivitet 2012

“Større plastfyldninger, infraktioner, cariesudvikling”
Tandlægeforeningen

“Knogleopbygning”
Straumann Female Network

“Straumann study group”
Straumann Female Network

Klinikkursus:
“Alveolebevarende knogleopbygning, rodresektion eller extraktion, den svære visdomstand, implantatbehandling”
Niels Gersel, Malene Hallund og Lene Helsted

Klinikkursus:
“Kirurgi i henvisningspraksis”
Malene Hallund og Lars Pallesen

“Enneagram kommunikationskursus”
Think about it

“Symposium”
Tandlægeforeningen

Hands-on kursus:
“En sikker og systematisk præparationsteknik – hver gang”
Lars Nygaard, Plandent

Modul 7:
“Implantaters egenskaber og muligheder i 2012”
Straumann Female Network, Klaus Gotfredsen

❯ Klinikkursus:
“The wand kursus”
Jens Lætgaard

+Faglig kursusaktivitet 2011

Herluf Skovsaard:
“Kursus i ergonomi og arbejdsmetoder”

Modul 3:
“Nøglen til høj-æstetisk og funktionel protetik på tænder og implantater”
Straumann ‒ Female Network

Årskursus 2011 i Bellacenter:
“Creating esthetic excellence” + diverse øvrige kurser
Dr. Frank Spear D.D.S, M.S.D

Specialtandlæge, Kæbekirurg Malene Hallund:
“Kirurgiske behandlingsprincipper”

D.M.D. M.S.D. John Kois:
“Treatment Planning”
Omhandler langsigtet behandlingsplanlægning og helhedsperspektiver

“Periimplantitis og implantatompolantatbehandling på parodontitis-patienter”

Associate Professor PhD Francesco D´Aluto m.fl.:
“Symposium i parodontologi”
Primært om paradentose