Kroner og broer

Tandkroner og tandbroer, der ligner dine egne tænder

Ring og få en tid

Vi har åbent alle ugens syv dage

Har du akut smerter?

Ring og vi finder en akuttid til dig

Priser og finansiering

Beregn ca. pris samt se tilskud

Føl dig tryg og smertefri

Vores personale har fokus på dig

Naturlig tandkrone

Den naturlige tandkrone er den synlige del af tanden. Det vil sige, den del af tanden, der går op over tandkødet.

Hvis omtrent 50 % eller mere af den oprindelige tandkrone mangler, vil det typisk være nødvendigt, at tandlægen fastgør en kunstig krone rundt om den naturlige tandkrone.

Her vil kronen sørge for at beskytte og bevare resten af den naturlige tand. Samtidig genvindes tandens funktion, og den bliver typisk også pænere med den nye krone på.

Kvalitet

  • Samarbejde med nøje udvalgte tandteknikere som leverer den bedste kvalitet.
  • Helkeramiske kroner, metalkeramiske kroner, fiberforstærede plast-kroner, samt onlays.
  • Udføres af danske tandlæger, som lever op til Tandlægeforeningens krav om løbende efteruddannelse.

Priser på tandkroner

  • Helkeramisk krone (eller bro pr. led) fra kr. 6.826- 9.000,-
  • Metalkeramisk krone (eller bro pr. led) fra 4.370,-
  • Vi giver dig altid et skriftligt prisoverslag før større tandbehandlinger.
  • Mulighed for rabat ved flere kroner eller broer.
  • Få desuden op til kr. 1.925,- i tilskud til kronebehandling via Sygeforsikringen “danmark”.
+Metalkeramiske kroner

En metalkeramisk krone er en slags hætte, som omgiver og beskytter den oprindelige tandkrone.

Hætten består af en kerne af metaller, og udenpå er påbrændt en kappe af keramisk materiale.

Det keramiske materiale tilpasses farvemæssigt, så tanden kommer til at ligne de øvrige tænder.

+Helkeramiske kroner og kroner i fiberforstærket plast

Kroner kan også fremstilles i en helkeramisk version. Det vil sige, hvor kronens kerne også primært er lavet af keramisk materiale.

Denne type krone kan i visse situationer have nogle særlige kosmetiske gevinster i form af øget farvespil. Ikke mindst ved fortandskroner kan det i nogle tilfælde være en fordel.

Kroner i fiberforstærket plast kan have den fordel, at de er skånsomme i forhold til de øvrige tænder og “biddet”, da denne kronetype er noget blødere i materialet end de øvrige kronetyper.

Plastkronernes hårdhed minder mere om tændernes naturlige hårdhed, og belaster derfor ikke de øvrige tænder på samme måde, som de hårdere kronetyper.

+Onlay i stedet for krone?

Har du behov for en krone, bør du overveje muligheden for at få lavet et onlay i stedet. Et onlay bevarer mere af den raske del af tanden, og desuden mindskes risikoen for en senere rodbehandling.

Behandling med onlays

+Funktion og æstetik

Klinikkens tandlæger samarbejder med udvalgte tandteknikere, som leverer en høj kvalitet på kroner og broer:

Dygtige teknikere og tandlæger = pålidelighed og funktionel kvalitet

Vores kroner og broer tilpasses nøje, og vi tilstræber en optimal farvelighed i forhold til det øvrige tandsæt. Dette er særligt vigtigt, når der er tale om tænder, som er meget synlige, f.eks. i fronten af munden.

Vi tilstræber at få kroner til at ligne de tænder, som omgiver kronen, så man ikke lægger mærke til, at der er tale om en kunstig krone.

Høj æstetisk kvalitet = tænder der ligner tænder.

+Rabat ved behov for flere kroner

Ved større behandlinger kan der i nogle tilfælde aftales en mængderabat, hvis det eksempelvis er nødvendigt at lave flere kroner.

Jo flere kroner der kan forberedes og cementeres i én arbejdsgang, des mere tid sparer tandlægen med arbejdet.

+Få et prisoverslag på tandkroner og tandbroer

Du er altid velkommen til at komme ind til os og få et overslag. Så kan du se, hvad vi kan tilbyde dig, samt hvad det vil koste at få lavet det, som der er behov for.

+Hvad er en tandkrone?

En tandkrone er en form for beskyttelse, der anvendes til at reparere en tand, der er blevet beskadiget eller svækket.

En tandkrone kan vælges, hvis tanden er brækket, har en stor fyldning, der gør den sårbar, eller efter en rodbehandling.

Tandkronen kan fremstilles af guld, porcelæn eller en kombination. Den passer som en hætte over den eksisterende tand, for at genskabe dens funktionalitet og æstetiske udseende.

Formålet med kronen er, at styrke tanden og forhindre yderligere skade eller brud.

+Hvad er en tandbro?

En tandbro erstatter en eller flere manglende tænder og holder i mange år.

Tandbroen er designet, således at den hviler på de eksisterende tænder og adskiller sig fra en enkelt tandimplantat, da den ikke bliver indopereret i kæben.

I stedet fastgøres tandbroen på de naturlige tænder og kan derfor ikke fjernes. Efter behandlingen er broen en integreret del af det resterende tandsæt.

Den permanente løsning giver samme gode tyggefunktion som naturlige tænder.

En tandbro består af bropiller og et mellemled. Bropillerne er de tænder, der er placeret ved siden af den eller de tænder, der mangler, og mellemleddet fungerer som erstatning for de tabte tænder.